Met dank aan

Gemeente Almere
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Staatsbosbeheer Regio Oost
De Alliantie Flevoland
Grondbank Nederland bv
VSB Fonds
Rabobank Almere
P. W. Janssen’s Friesche Stichting
Boogaart Almere bv
Buiting Advies bv
Mondriaan Fonds
Brienissen Bomen bv
Paul Mertz
Els Scholtes
Koninklijke Heidemij
Cultuurfonds Almere
Waterschap Zuiderzeeland

 

ANBI status

Naam: Stichting Bosland
Fiscaal nummer: 8084.90.655
Secretariaat: Amstelveenseweg 649, 1081 JD Amsterdam    
www.museumbos.nl


Bestuur
J.W. de Vletter voorzitter, T.T. Frieling - Van Osselen secretaris, W.G. Faber penningmeester, M.Jongsma, J.F. de Hartog, I. van Hooff. De bestuursleden vervullen hun functie om niet.

Doel
De stichting stelt zich ten doel het samenbrengen van natuur en cultuur. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Verslag
In de loop van haar bestaan heeft de stichting een zevental landschapsparken met een oppervlakte van een hectare elk ontwikkeld. Zij vormen samen Het Museumbos, dat deel uitmaakt van het Cirkelbos bij Almere Haven. De museumkamers zijn vorm gegeven door kunstenaars en ontwerpers.

Financiën
Het Museumbos is tot stand gekomen met steun van Gemeente Almere, Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, Staatsbosbeheer Regio Oost, VSB/fonds, De Alliantie Flevoland, Grondbank Nederland bv, Rabobank Almere, P.W.Janssen´s Friesche Stichting, Boogaart Almere bv, Buiting Advies bv, Mondriaan Fonds, Brienissen Bomen bv.

Vermogen van de stichting per 31-12-2016:            145.454 (dit bedrag is geoormerkt voor het project Almere Boven)

Exploitatie  2012/2013
Burokosten                1.454
Bankkosten                  184
Publiciteit                     124
Projectkosten          12.669

 •  Sponsors bomen

 • 2016 De Bonte Hond
  2016 Cees Brouwers
  2014 Stad & Natuur Almere

  2013  Vrienden van de Paviljoens

  2012 Founding Fathers
  2011 Buiting Advies B.V.
  2010 Brienissen Bomen B.V.
  2009 Stichting Bruggelings
  2008 Freek Riem
  2007 Grondbank Nederland B.V.
  2006 Charlie van der Meulen
  2005 Heijmans IBC
  2004 Ymere
  2003 Stichting Bosland
  2002 Autobedrijf Jedi
  2001 Moes Bouwbedrijf West B.V.
  2000 Rosenboom All Office
  1999 BDG Architecten
  1998 Jorritsma Bouw
  1997 Roche Diagnostics B.V.
  1996 Rabobank Almere
  1995 Willems Advocaten
  1994 Tomingroep
  1993 Van Westhrenen Makelaardij B.V.
  1992 Buro Tigchelaar
  1991 Centrum Hout
  1990 Struyk Verwo Groep
  1989 Metafoor
  1988 Gebroeders Reimert B.V.
  1987 Groene Stad Almere
  1986 Provincie Flevoland
  1985 Gemeente Almere
  1984 Beiersdorf NV

 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •