ANBI status

Naam: Stichting Bosland
Fiscaal nummer: 8084.90.655
Secretariaat: Amstelveenseweg 649, 1081 JD Amsterdam
www.museumbos.nl

Bestuur

J.W. de Vletter voorzitter, T.T. Frieling - Van Osselen secretaris, W.G. Faber penningmeester, M.Jongsma, J.F. de Hartog, I. van Hooff. De bestuursleden vervullen hun functie om niet.

Doel

De stichting stelt zich ten doel het samenbrengen van natuur en cultuur. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Verslag

In de loop van haar bestaan heeft de stichting een zevental landschapsparken met een oppervlakte van een hectare elk ontwikkeld. Zij vormen samen Het Museumbos, dat deel uitmaakt van het Cirkelbos bij Almere Haven. De museumkamers zijn vorm gegeven door kunstenaars en ontwerpers.

Financiën

Het Museumbos is tot stand gekomen met steun van Gemeente Almere, Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, Staatsbosbeheer Regio Oost, VSB/fonds, De Alliantie Flevoland, Grondbank Nederland bv, Rabobank Almere, P.W.Janssen´s Friesche Stichting, Boogaart Almere bv, Buiting Advies bv, Mondriaan Fonds, Brienissen Bomen BV, Koninklijke Heidemij, Cultuurfonds Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Reimert Groep, Scope Bouwmanagement BV.

Vermogen van de stichting per 31-12-2016:
€ 145.454 (dit bedrag is geoormerkt voor het project Almere Boven)

»» Jaarrekening 2017 Stichting Bosland

Exploitatie  2012/2013

Burokosten                1.454
Bankkosten                  184
Publiciteit                     124
Projectkosten          12.669

Met dank aan

Gemeente Almere
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Staatsbosbeheer Regio Oost
De Alliantie Flevoland
Grondbank Nederland bv
VSB Fonds
Rabobank Almere
P. W. Janssen’s Friesche Stichting
Boogaart Almere bv
Buiting Advies bv
Mondriaan Fonds
Brienissen Bomen bv
Paul Mertz
Els Scholtes
Koninklijke Heidemij
Cultuurfonds Almere
Waterschap Zuiderzeeland
Reimert Groep
Scope Bouwmanagement B.V.

Sponsors bomen

2019 Seniorendispuut Almere
2018 Vrienden van Miep Kleijweg
2017 Vereniging Buitenstad
2016 De Bonte Hond
2015 Cees Brouwers
2014 Stad & Natuur Almere
2013  Vrienden van de Paviljoens
2012 Founding Fathers
2011 Buiting Advies B.V.
2010 Brienissen Bomen B.V.
2009 Stichting Bruggelings
2008 Freek Riem
2007 Grondbank Nederland B.V.
2006 Charlie van der Meulen
2005 Heijmans IBC
2004 Ymere
2003 Stichting Bosland
2002 Autobedrijf Jedi
2001 Moes Bouwbedrijf West B.V.
2000 Rosenboom All Office
1999 BDG Architecten
1998 Jorritsma Bouw
1997 Roche Diagnostics B.V.
1996 Rabobank Almere
1995 Willems Advocaten
1994 Tomingroep
1993 Van Westhrenen Makelaardij B.V.
1992 Buro Tigchelaar
1991 Centrum Hout
1990 Struyk Verwo Groep
1989 Metafoor
1988 Gebroeders Reimert B.V.
1987 Groene Stad Almere
1986 Provincie Flevoland
1985 Gemeente Almere
1984 Beiersdorf NV